Grau en Enginyeria Minera

altres_opt

 

El Grau en Enginyeria Minera és un grau generalista amb dues línies principals. La primera dóna uns coneixements bàsics per qualsevol enginyer, mentre que la segona aprofundeix en els àmbits específics de grau, compaginant els coneixements teòrics amb els pràctics i iniciant-se en alguns dels softwares més utilitzats en el món laboral. Díptic Informatiu del Grau. Els futurs alumnes trobaran:

  • Tracte personalitzat amb els professors.
  • Ampli espectre laboral.
  • Possibilitat de pràctiques en projectes de recerca i empresa.

 

Objectius educatius

  • Solucionar problemes d’enginyeria utilitzant fonaments científics i aplicacions informàtiques.
  • Tenir en compte l’afectació al medi ambient tots els aspectes relacionats amb la obtenció dels recursos minerals.
  • Subministrar un coneixement teòric i pràctic.
  • Formar enginyers polivalents en els àmbits de la mineria, l’obra civil, la geologia aplicada i la gestió del territori.

 

Beques

Els principals ajuts pels estudis de màster els podràs trobar a la secció de Beques i Ajuts de la web de la UPC i a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR.

 

Mobilitat internacional

La universitat disposa d’un ampli ventall de possibilitats per tal de tenir l’experiència que s’adapti millor a les teves necessitats. Pots consultar la web de l’EPSEM sobre Mobilitat Internacional.

 

Estructura del grau

Els cursos estan estructurats en dos quadrimestres per cada any amb un total de 240 crèdits ECTS. S’hauran d’escollir 5 assignatures optatives del conjunt d’opcions disponibles, 12 ECTS optatius es poden convalidar per pràctiques en empresa. El grau s’estructura en 6 grans blocs tal com s’exposa a continuació.

pla-estudis-grau-catala

ambits-grau-mines

pla-estudis-grau_optatives

 

Comments are closed